Gizlilik Politikası

Yazan: Bartuğ

Bu uygulamanın kullanımının bir parçası olarak, kişisel verileriniz veri işlemeden sorumlu kişi olarak tarafımızdan işlenecek ve belirtilen amaçların ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca saklanacaktır.
Aşağıda hangi verilerin olduğu, nasıl işlendiği ve bu konuda hangi haklara sahip olduğunuz konusunda sizi bilgilendireceğiz.

Madde 4 No. 1 Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) göre, kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin tüm bilgilerdir.

1. İşlemden sorumlu kişinin ve resmi veri koruma görevlisinin adı ve iletişim bilgileri

Bu veri koruma bilgileri, uygulamamızın sorumlu kişi tarafından kullanılması bağlamında veri işleme için geçerlidir:
İsim, adres
İletişim‘e bakın

Kontaktmöglichkeiten
İletişim‘e bakın

Bir veri koruma görevlisi atamak zorunda değiliz.

2. Uygulama izinleri

Uygulamamızın yüklenmesi ve çalıştırılması için mobil cihazınızda herhangi bir özel yetkilendirme gerekmez.

Tarif resimlerine tıklandığında, aşağıdaki yetkilendirmenin talep edilmesi mümkündür:

 • Dosyalar ve medya: Akıllı telefonunuzdaki fotoğraflara, medyaya ve diğer dosyalara erişin

Burada sizden açık onay gereklidir.

3. Push hizmetlerinin kullanımı

Uygulama, işletim sistemi üreticisinin sunduğu herhangi bir push hizmetini kullanmaz.

4. Kullanım verilerinin değerlendirilmesi

Yalnızca uygulamamızın kullanımını istatistiksel olarak değerlendiriyoruz. Ancak bu veriler kimliğinizle ilişkilendirilemez. Bu verileri şahsınıza devretmenin bir yolu yoktur ve bu verileri diğer veri kaynaklarıyla da birleştirmeyiz.

Aşağıdaki verileri yalnızca kalıcı amaçlarla topluyoruz:

  • Erişilen dosyanın adı
  • Talebin tarihi ve saati
  • Aktarılan veri miktarı
  • Alımın başarılı olup olmadığına dair mesaj

Uygulamamızın depolama işlevlerini kullanırsanız, bize hiçbir kişisel veri aktarılmaz. Bir tarif, cihazınızda yerel olarak favori olarak kaydedilir.

5. Etkilenen Haklar

Hakkınız:

  • GDPR 7. Maddenin 3. Fıkrası uyarınca herhangi bir zamanda bize verilen rızanızı iptal etme. Sonuç olarak, gelecekte bu rızaya dayalı olarak veri işlemeye devam etmemize artık izin verilmemektedir;
  • Madde 15 GDPR uyarınca tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etmek. Özellikle, işleme amaçları, kişisel verilerin kategorisi, verilerinizin açıklandığı veya açıklanacağı alıcı kategorileri, planlanan saklama süresi, düzeltme, silme, kısıtlama hakkının varlığı hakkında bilgi edinebilirsiniz. işleme veya itiraz, şikayette bulunma Hakkının varlığı, biz toplamadıkça verilerinizin kaynağını talep etme;
  • Madde 16 GDPR uyarınca, tarafımızca saklanan yanlış veya eksik kişisel verilerin düzeltilmesini derhal talep etmek;
  • İfade ve bilgi özgürlüğü hakkını kullanmak, yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek, kamu yararı nedeniyle veya iddia etmek, uygulamak veya savunmak için işleme tabi tutulmadıkça, Madde 17 GDPR uyarınca tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek yasal talepler gereklidir;
  • GDPR’nin 18. Maddesi uyarınca, verilerin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek için, işleme yasa dışıdır, ancak silmeyi reddediyorsunuz ve artık verilere ihtiyacımız yok, ancak bunu ileri sürmek veya uygulamak için veya yasal iddiaları savunmanız gerekiyorsa veya GDPR’nin 21. Maddesi uyarınca işlemeye itiraz ettiyseniz;
  • Madde 20 GDPR uyarınca, bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta almak veya başka bir sorumlu kişiye iletilmesini talep etmek ve;
  • Madde 77 GDPR uyarınca bir denetim makamına şikayette bulunmak. Kural olarak, her zamanki ikamet ettiğiniz yerin veya iş yerinizin denetim makamıyla veya şirket merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

GDPR 21. Maddeye göre itiraz hakkınız hakkında bilgiler

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahipsiniz, bu, Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 lit. 1 cümle 1 lit. f GDPR ( bir çıkarlar dengesine dayalı veri işleme), nesneye göre gerçekleşir.

İtiraz ederseniz, işleme için çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ağır basan zorlayıcı meşru nedenleri kanıtlayamazsak veya işleme yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz.

İtirazınız doğrudan reklam amacıyla verilerin işlenmesine yönelikse, işlemeyi derhal durduracağız. Bu durumda belirli bir durumu belirtmek gerekli değildir.

İtiraz hakkınızı kullanmak istiyorsanız, yukarıda verilen e-posta adresine bir e-posta göndermeniz yeterlidir.

6. Bu veri koruma beyanındaki mevcut durum ve değişiklikler

Bu veri koruma beyanı şu anda geçerlidir ve Mayıs 2021 tarihlidir.

Uygulamamızın daha da geliştirilmesi nedeniyle veya değişen yasal veya resmi gereksinimler nedeniyle, bu veri koruma beyanını değiştirmek gerekebilir. Güncel veri koruma beyanını istediğiniz zaman uygulama içinde çağırabilirsiniz.